U116张栩菲夏日纪念册写真辑47P张栩菲尤果网

U116张栩菲夏日纪念册写真辑47P张栩菲尤果网

关纹涩滞甚因由邪遏阴荣卫气留。脉微者薄也,为阳气虚不能卫其外,宜通脉四逆汤;细者小也,为阴血虚不能荣其中,宜当归建中汤。

大抵传经热证,灰黑干胎者,皆当攻下泄热,直中三阴。夫所谓调治阴阳而和之者,即其因病立方。

尺大而旺、搏指有力者,孕也。但男病者,为女劳复。

骂詈不避亲者,神乱发狂也。红中有白胎者,夹寒也;红中夹两路灰胎者,温热夹食也;红中有黑胎者,热毒入少阴也;红极有黄黑芒刺者,热毒入腑也;红极有紫黑斑及遍身发斑者,阳毒入心也;红中有紫疮、白疱、裂纹、星点者,皆火炎之象也。

 气从地下催腾,一粒种性,小者为蓬,大者为蔽牛干霄之材,此一粒原本几何?长沙明吐逆食不得入,不得小便,为关格证之状。

少咳少嗽,无汗虚喘者,伤其地四之阴也。 四磨汤治七情侵,乌药参槟(榔)及黑沉(香),磨汁微煎调逆气,虚中实证此方寻。

Leave a Reply